MaranaTha ház

A Sarutlan Karmelita nővérek Mindenszentekről nevezett kolostora (Magyarszék) mellett található a volt Bánusz-tanya, melyet Magyarország Kormánya támogatásával vásároltak meg a nővérek 2019-ben.

A lelkigyakorlatos ház elnevezése a „Maranatha” egy ősi arám kifejezés, amely csak egyszer fordul elő az Újszövetségben, Pál apostol Korinthusiakhoz írt első levelének a végén (1Kor 16,22).

Ha a “Maranatha” kifejezést úgy olvassuk, hogy Marana Tha, akkor a formula az ige mellett felszólítást is tartalmaz. Vagyis a mondat úgy hangzik, mintha kérnénk az Urat, hogy jöjjön el: “Ó, Uram, jöjj el!” Ilyen kifejezésekkel találkozunk a Jelenések könyvében (Jel 22,20) és Pál apostolnak a Korintusiakhoz írt első levelének végén (1Kor 16,22).

Ha azonban inkább úgy tagoljuk a kifejezést, hogy Maran Atha, akkor a jelentése gyökeresen megváltozik: megerősítéssé, hitvalló kifejezéssé válik, amely egyértelműen kijelenti, hogy “Eljött a mi Urunk”, ami egyenértékű azokkal az állításokkal, amelyeket a Róm 10,9-ben és az 1 Kor 12,3-ban találunk, ahol Pál megerősíti, hogy “Jézus az Úr”.

Mindkét esetben a Maranatha az Úrba vetett hit megerősítése, aki emberré lett és közöttünk élt (vö. János 1,14), és aki újra el fog jönni. Ez egy messiási állítás, amely egyszerre fejezi ki a megtestesülésbe vetett hitet és Krisztus második eljövetelére való várakozást.